Територіальні органи ДФС
у Чернівецькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Інформація про керівників, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності структурних підрозділів Чернівецької митниці ДФС

07.12.2018

 

№з/п

Назва структурного підрозділу митниці

П.І.Б., посада, службовий телефон керівника структурного підрозділу митниці

Основні функції, повноваження, завдання, напрями діяльності структурного підрозділу митниці

1. 

Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації Чернівецької митниці ДФС

БабійВасиль Федорович – завідувач сектору охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації Чернівецької митниці ДФС,тел (0372) 55-38-97

Сектор здійснює такі завдання: організація, здійснення та контроль заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації в Чернівецькій митниці ДФС та її структурних підрозділах.Забезпечення технічного захисту інформації та контролю за його станом.Організація криптографічного захисту інформації з обмеженим доступом та контроль його стану.Організаційне забезпечення завдань керування комплексною системою захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах (автоматизованих системах) та здійснення контролю за її функціонуванням.Організація моніторингу захищеності інформації та антивірусного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

2.

Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Чернівецької митниці ДФС

МельничукВасиль Юрійович, начальник управління матеріального забезпеченнята розвитку інфраструктури Чернівецької митниці ДФС, тел.  (0372) 55-38-97

Адміністративно-господарська діяльність.Організація державних закупівель.Транспортне забезпечення.Забезпечення функціонування засобів зв'язку та телекомунікації.Матеріально-технічний розвиток та матеріально-технічне забезпечення Митниці.Забезпечення пожежної та техногенної безпеки, мобілізаційної підготовки, мобілізації, цивільного захисту і охорони праці.Складський облік прийнятого на зберігання, вилученого та конфіскованого за порушення митного законодавства за рішенням суду майна, а також майна, поміщеного у митний режим відмови на користь держави, майна, виявленого в зоні митного контролю, власник якого невідомий, дотримання строків його зберігання та розпорядження ним.Забезпечення працездатності та контроль  за ефективностю функціонування технічних систем митного контролю.Забезпечення організації та контролю за впровадженням, технічним обслуго­вуванням і ремонтом ТСМК та ТЗМК, що експлуатуються в митниці;Ззабезпечення обліку ТЗМК та надання пропозицій щодо доцільності експлуатації або списання ТЗМК,.Організація та контроль функціонування Системи відеоконтролю ДФС (включаючи підсистему інтелектуального відеоспостереження у зонах митного контролю митниці).Організація та контроль функціонування Системи зважування транспортних засобів (включаючи підсистему зчитування номерних знаків транспортних засобів). Організація та контроль функціонування (безпосередню експлуатацію) скануючих систем стаціонарного та мобільного типів, а також ТЗМК, що у своєму складі містять джерела іонізуючих випромінювань.Забезпечення використання технічно складних ТЗМК при проведенні митного огляду товарів і транспортних засобів спільно з посадовими особами підрозділу митного оформлення митниці.Здійснення постійного контролю за використанням структурними підрозділами митниці технічних засобів, безпечних для життя та здоров'я людини, тварин та рослин і таких, що не завдають шкоди товарам і транспортним засобам.Отримує відповідні дозволи на право експлуатації технічних засобів, які містять у своєму складі джерела іонізуючого випромінювання, а також здійснення контролю за рівнем радіації під час їх використання; Структура Управління:Відділ технічних систем митного контролюВідділ експлуатації майна та зв’язкуВідділ складського обліку вилученого майна, розпорядження ним та матеріально-технічного забезпечення

3. 

Відділ по роботі з персоналом Чернівецької митниці ДФС

Побережник Світлана Василівна – начальник відділу по роботі з персоналом,тел. (0372) 55-38-97

Відділ в межах компетенції виконує наступні завдання та функції:забезпечує організацію роботи конкурсної комісії і проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад державних службовців, вивчення та аналіз документів кандидатів на вакантні посади. Здійснює відповідно до Закону України «Про державну службу» комплектування структурних підрозділів Митниці керівними працівниками та спеціалістами відповідного фаху і кваліфікації, проводить підготовку проектів наказів про їх призначення, про переміщення та звільнення працівників Митниці. Організовує стажування на посадах в Митниці, контроль за його проведенням;забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Митниці, пов'язаних із виконанням функцій держави;забезпечує здійснення обчислення стажу, необхідний для нарахування винагороди за вислугу років, стажу державної служби працівників Митниці, організовує прийняття Присяги державними службовцями, контролює за порядком присвоєння спеціальних звань, надає роз'яснення з питань проходження публічної служби;здійснює облік і ведення особових справ, трудових книжок працівників Митниці;обчислює стаж роботи та визначає страховий стаж для виплати допомоги із соціального страхування і вносить записи про тимчасову непрацездатність до відповідних облікових документів;здійснює заходи щодо підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників Митниці, в тому числі направлення їх на навчання за професійними програмами, програмами тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів;бере участь у підвищенні кваліфікації посадових осіб Митниці за кордоном та в Україні у рамках міжнародного співробітництва;організовує і здійснює роботу за договірними взаємовідносинами з навчальними закладами України з питань підготовки та підвищення кваліфікації кадрів Митниці

4. 

Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Чернівецької митниці ДФС 

Рошкулець Олена Іллівна – начальник управління фінансування,  бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Чернівецької митниці ДФС,тел. (0372) 55-38-97

Основні завдання: забезпечення контролю у межах компетенції виконання управлінням Конституції України, законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України  рішень Колегії Державної фіскальної служби України, доручень керівництва Митниці (визначених наказами і розпорядженнями Митниці, протокольними дорученнями щотижневих апаратних нарад керівного складу, планами роботи тощо), запитів і звернень народних депутатів України, запитів територіальних органів центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), а також звернень територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб, громадян та платників податків. Здійснює керівництво діяльністю управління,  організацію бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності митниці, раціональної системи обліку, звітності у митниці та її підрозділах, прогресивних форм та методів бухгалтерського обліку, економічно обґрунтоване планування та контроль за ефективним використанням цільових фондів на розвиток митниці. Організовує розробку положення про управління, структурні підрозділи у його складі, їх погодження та надання на затвердження керівництву митниці. Забезпечує взаємодію з територіальними органами ЦОВВ, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами, установами, організаціями згідно з компетенцією управління.Структура Управління:Відділ бухгалтерського обліку, звітності та бухгалтерського обліку вилученого майнаСектор оплати праціВідділ бюджетування

5. 

Юридичний сектор Чернівецької митниці ДФС

ОрловськаЮлія Миколаївна – завідувач юридичного сектору Чернівецької митниці ДФС,тел. (0372) 55-38-97

Основне завдання: забезпечення взаємодії Чернівецької митниці ДФС у встановленому порядку з відповідними територіальними органами ЦОВВ, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування. Здійснення перевірки на відповідність чинному законодавству, нормативно-правовим актам, розпорядчим документам ДФС, а також вимогам Регламенту Митниці, розпорядчим документам Митниці, проектів розпорядчих документів Митниці.Забезпечення контролю за дотриманням законності Митницею при виконанні завдань і функцій покладених чинним законодавством. Забезпечення організації ведення претензійно-позовної роботи Митниці. Надання структурним підрозділам та працівникам структурних  підрозділів Митниці консультацій з правових питань

6.

Головний державний інспектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації Чернівецької митниці ДФС

ГорбишинаАльона Анатоліївна – головний державний інспектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації Чернівецької митниці ДФС,тел. (0372) 55 38 97

Основні завдання:Організація особистого прийому громадян посадовими особами Чернівецької митниці ДФС та розгляду звернень громадян.Організація та координація роботи структурних підрозділів Чернівецької митниці ДФС щодо надання у встановленому законодавством порядку публічної інформаціїЗабезпечення прозорості, достовірності та відкритості інформації про діяльність Чернівецької митниці ДФС, вільного отримання її юридичними, фізичними особами та об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи, крім обмежень встановлених законодавством.Організація роботи із запитувачами щодо ознайомлення з оригіналами чи копіями документів (витяги з них, фотографування, копіювання, сканування, записування на будь-які носії тощо).Здійснення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю за задоволенням запитів на отримання публічної інформації та надання консультацій під час оформлення запиту.Організація діловодства та контроль за розглядом звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації.Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану роботи із зверненнями громадян та надання їх на вимогу іншим органам державної влади

7. 

Відділ інформаційних технологій Чернівецької митниці ДФС

Начальник відділу – Макух Олександр Семенович,тел. (0372) 553897

Основне завдання сектору: здійснення адміністрування та створення екземплярів баз даних, планування та проектування бази даних з метою збільшення її ресурсів, підвищення продуктивності та надійності збереження даних, адміністрування доступу та забезпечення роботи баз даних.Виконує адміністрування та супроводження інформаційних ресурсів митниці.Забезпечує сервісне обслуговування, заміну витратних матеріалів та комплектуючих засобів обчислювальної техніки в митниці.Здійснює підготовку та надання акредитованому центру сертифікації ключів інформації, необхідної для формування посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів-працівників  Митниці.Забезпечує функціонування і обслуговування технічних та програмних засобів локальних обчислювальних мереж ДФС в митниці

8.

Сектор митної статистики Чернівецької митниці ДФС

ШмигельськийОлександр Дмитрович – завідувач сектору, тел.(0372)553897

Основним завданням сектору є забезпечення ведення митної статистики, що включає:об'єктивний та достовірний облік даних про переміщення товарів через митний кордон України;збирання, формування, опрацювання, узагальнення, всебічний аналіз та зберігання статистичної інформації з питань державної митної справи та зовнішньої торгівлі товарами;подання статистичної, довідкової, аналітичної інформації з питань державної митної справи та зовнішньої торгівлі товарами органам державної влади в порядку, встановленому законом.

9. 

Управління організації митного контролю та оформлення Чернівецької митниці ДФС 

Гушул Володимир Васильович - начальник управління організації митного контролю та оформлення Чернівецької митниці ДФС,

тел. (0372) 55-38-97 

Управління взаємодіє у межах компетенції із структурними підрозділами митниці, органами ДФС, та іншими державними органами та організаціями з питань здійснення контролю за переміщенням товарів через митний кордон України; здійснює контроль за діяльністю митних брокерів, магазинів безмитної торгівлі, митних складів, складів тимчасового зберігання, вантажних митних комплексів, вільних митних зон комерційного або сервісного типу, уповноважених економічних операторів;забезпечує створення зон митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, на територіях аеропортів, на залізничних станціях та на територіях підприємств, вільних митних зон, митних складів, складів тимчасового зберігання, а також в інших місцях, визначених відповідно до Митного кодексу України;бере участь в організації впровадження системи управління ризиками при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів та наповненні регіональних профілів ризику автоматизованої системи аналізу та управління ризиками за напрямами роботи підрозділу;здійснює оцінку відомостей, що заявляються підприємствами для розгляду питання щодо надання статусу уповноваженого економічного оператора, та підготовка рішень щодо видачі/відмови у видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора; забезпечує організацію та контроль за діяльністю місць доставки товарів транспортними засобами відповідно до вимог законодавства України з питань державної митної справи; видає Свідоцтва про допущення до перевезень товарів під митними печатками й пломбами на умовах Конвенції МДП; вживає заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності у процесі зовнішньоекономічної діяльності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів; здійснює контроль за переміщенням товарів, що підлягають державному експортному контролю через митний кордон України.

Структура Управління: Відділ організації митного контролю, захисту прав інтелектуальної власності, контролю за переміщенням товарів військового призначення та подвійного використання; Відділ контролю за переміщенням товарів 

10. 

Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Чернівецької митниці ДФС 

Поліщук Олег Юрійович – начальник управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Чернівецької митниці ДФС,тел. (0372) 55-38-97

Діяльність підрозділу пов'язана з виконанням завдань щодо забезпечення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплатою податків і зборів, митних та інших платежів, а також контролю за їх надходженням до бюджетів та державних цільових фондів, контролю за правильністю визначення митної вартості, класифікації товарів, країни походження товарів, проведенням верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів про походження товарів з України та здійснення видачі сертифікатів походження у випадках, установленими міжнародними договорами.Структура Управління:Відділ контролю митної вартості та класифікації товарівВідділ адміністрування митних платежівСектор митно-тарифного регулювання

11. 

Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Чернівецької митниці ДФС  

Жижиян Іван Євгенович - заступник начальника митниці – начальник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Чернівецької митниці ДФС Перч Віталіна Михайлівна – заступник начальника управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії – начальник відділу провадження у справах про порушення митних правил Чернівецької митниці ДФСтел. (0372) 55-38-97 

Основні завдання управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії:забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної митної справи шляхом протидії митним правопорушенням під час застосування митного законодавства;проведення заходів щодо викриття каналів незаконного переміщення через митний кордон України культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів, у тому числі із використання кінологічних команд, а також товарів з приховуванням від митного контролю або поза митним контролем, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, причетних до такої діяльності;здійснення в установленому порядку обміну інформацією з митними органами іноземних держав з питань виявлення, розкриття, припинення й профілактики порушень законодавства у митній сфері у відповідності до міжнародних угод;накопичення, систематизація та аналіз інформації про форми, способи вчинення контрабанди й порушень митних правил, структури предметів правопорушень з метою усунення причин і умов їх вчинення, визначення можливих схем незаконного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;здійснення заходів з виявлення та упередження схем ухилення від сплати митних платежів суб’єктами господарювання при здійсненні зовнішньоекономічних операцій;проведення заходів щодо запобігання та протидії порушенням митних правил;здійснення провадження у справах про порушення митних правил;здійснення кінологічного забезпечення.Структура Управління:Відділ інформаційно-аналітичної роботи  та моніторингуВідділ провадження у справах про порушення митних правилСектор взаємодії з митними органами іноземних держав Відділ боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброїВідділ оперативного реагуванняВідділ кінологічного забезпечення 

 12.

Сектор з управління ризиками

Лазареску Василь Штефанович – завідувач сектору з управління ризикамител. (03734) 2-42-41

 Основні завдання сектору з управління ризиками:наповнення регіональних профілів ризику автоматизованої системи аналізу та управління ризикам за напрямами роботи підрозділу;здійснення у межах компетенції аналізу та оцінки ризиків, аналізу причин та умов, що призвели до виникнення ризику, за результатами такого аналізу, підготовка пропозицій щодо розробки/доповнення профілів ризику та інших заходів (інструментів) з управління ризиками

 13. 

Відділ чергових Чернівецької митниці ДФС

ОдинськийІгор Петрович - начальник відділу чергових Чернівецької митниці ДФС,тел. (0372) 55-38-97

Завдання відділу чергових: здійснення безперервного моніторингу оперативної обстановки в зоні діяльності митниці.Забезпечення збору оперативної інформації з питань митної справи. Забезпечення негайного доведення до відома посадових осіб митниці розпоряджень начальника митниці та його заступників, невідкладного інформування керівництва митниці щодо розпоряджень ДФС та інших термінових повідомлень.Отримання кореспонденції у неробочий час, вихідні та святкові дні в установленому ДФС порядку.Взаємодія з місцевими правоохоронними органами та іншими, органами державної влади, установами та організаціями з питань забезпечення  переведення  митниці на режим роботи в умовах особливого періоду,  виконання  невідкладних доручень оперативного чергового ДФС та начальника итниці

  14. 

Відділ митного оформлення №1 Чернівецької митниці ДФС

Гуцу Василь Михайлович – начальник відділу митного оформлення №1,тел. (0372) 55-38-97  

Основне завдання: безпосереднє здійснення державної митної справи, контроль за додержанням усіма юридичними й фізичними особами законодавства України з питань державної митної справи;здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), проведення митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, що  переміщуються через митний кордон України у якості гуманітарної допомоги, а також щодо предметів і товарів, які переміщуються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях і належать суб’єктам підприємницької діяльності або громадянам, та які переміщуються громадянами в супроводжуваному, несупроводжуваному багажі і у вантажних відправленнях тощо;застосування відповідно до законів України заходів митно-тарифного й нетарифного регулювання, забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати;ужиття заходів до захисту інтересів споживачів товарів, здійснення контролю за дотриманням усіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановленого законодавством порядку переміщення товарів через митний кордон України

  15. 

Митний пост “Чернівці” Чернівецької митниці ДФС

Нікулеску Микола Іванович – начальник митного поста “Чернівці” Чернівецької митниці ДФС,тел. (0372) 93 18 70 

Основне завдання: безпосереднє здійснення державної митної справи, контроль за додержанням усіма юридичними й фізичними особами законодавства України з питань державної митної справи;здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо;застосування відповідно до законів України заходів митно-тарифного й нетарифного регулювання, забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати;ужиття заходів до захисту інтересів споживачів товарів, здійснення контролю за дотриманням усіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановленого законодавством порядку переміщення товарів через митний кордон України;здійснення контролю за переміщенням валютних і культурних цінностей через митний кордон України.Структура митного поста:Відділ митного оформлення №1Відділ митного оформлення №2

   16. 

Митний пост “Вадул-Сірет” Чернівецької митниці ДФС

ТофанПетро Георгійович – начальник митного поста “Вадул-Сірет" Чернівецької митниці ДФС,тел. (03734) 2 - 42 - 42

Основне завдання: безпосереднє здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, забезпечення реалізації політики у сфері державної митної справи та боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів.Митний пост “Вадул-Сірет” Чернівецької митниці ДФС здійснює контроль за дотриманням усіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; здійснює заходи щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені обмеження щодо їх переміщення через митний кордон, без документів, що підтверджують дотримання таких обмежень, товарів, на які встановлено заборони, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки.Відділи митного оформлення №№1-2 митного поста "Вадул-Сірет" Чернівецької митниці ДФС здійснюють митний контроль та митне оформлення товарів та транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України у пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення  "Порубне-Сірет".Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Вадул-Сірет" Чернівецької митниці ДФС здійснює митний контроль та митне оформлення товарів та транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України у пункті пропуску для міжнародного залізничного сполучення  "Вадул-Сірет-Вікшани".Структура митного поста:Відділ митного оформлення №1Відділ митного оформлення №2Відділ митного оформлення №3 

  17.

Митний пост “Кельменці” Чернівецької митниці ДФС

СамушкоІлля Костянтинович –  начальник митного поста “Кельменці” Чернівецької митниці ДФС,тел. (03732) 2-02-38

Основне завдання: забезпечення реалізації політики у сфері державної митної справи та боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних платежів;організація та контроль виконання посадовими особами митного поста завдань, пов’язаних зі здійсненням митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів, транспортних засобів, які переміщуються громадянами  через митний кордон України в пунктах пропуску митного поста «Кельменці».Відділи митного оформлення №1,2,3,4,5,6,7,8 митного поста “Кельменці” Чернівецької митниці ДФС здійснюють митний контроль товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України громадянами та суб’єктами ЗЕД в пунктах пропуску.Структура митного поста:Відділ митного оформлення №1Відділ митного оформлення №2Відділ митного оформлення №3Відділ митного оформлення №4Відділ митного оформлення №5Відділ митного оформлення №6Відділ митного оформлення №7Відділ митного оформлення №8

18.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Варгоцький Олексій Леонідович - завідувач сектору тел. (0372) 55-38-97

Основні завдання сектору з питань запобігання та виявлення корупції:забезпечення впровадження та реалізація заходів щодо запобігання та виявлення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією у Чернівецькій митниці ДФС

19

Відділ організації роботи Чернівецької митниці ДФС

Савич Іван Богданович, начальник загального відділу Чернівецької митниці ДФС, тел.  (0372) 55-38-97

Основні завдання: Організація роботи митниці.Функціональне та структурне забезпечення митниці.Координація діяльності митниці.Поточне планування діяльності Митниці.Організація та здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами митниці контрольних завдань.Організація та забезпечення системного дистанційного  автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами митниці контрольних доручень ДФС.Здійснення системної оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах митниці з виконання контрольних завдань.Забезпечення співпраці з інститутами громадянського суспільства, представниками бізнес-спільноти, сприяння участі громадськості у реалізації державної політики за напрямами діяльності ДФС.Організація роз’яснювальної роботи у ЗМІ щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДФС.Участь у забезпеченні єдиної інформаційної політики ДФС та її територіальних органів.Забезпечення інформування громадськості про реалізацію податкової, митної політики та політики у сфері адміністрування єдиного внеску через мережу Інтернет.Інформування суспільства про показники роботи, напрями та підсумки діяльності митниці.Моніторинг та аналіз інформаційного простору.Участь у впровадженні інституційних змін діяльності ДФС та проектів у ДФС та її територіальних органах.Участь у стратегічному плануванні розвитку ДФС.Загальне діловодство.Здійснення електронного обміну службовими документами.Укомплектування, зберігання, облік та використання архівних документів.Участь у розробці системи показників ефективності роботи (КРІ) територіальних органів ДФС.Забезпечення доступу до публічної інформації: підготовка та надання для систематичного та оперативного оприлюднення інформації про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності; інформації про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень органів ДФС; планів проведення та порядку денного відкритих засідань митниці; загальних правил роботи митниці, правил внутрішнього службового розпорядку; звітів про роботу митниці.