Територіальні органи ДФС
у Чернівецькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Головним управлінням ДФС у Чернівецькій області, Чернівецькою митницею ДФС та Територіальним відділенням Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Чернівецькій області

26.01.2015

                                  МЕМОРАНДУМ

про співробітництво між Головним управлінням ДФС у Чернівецькій області, Чернівецькою митницею ДФС  та Територіальним відділенням Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Чернівецькій області

місто Чернівці                                                  «_26_»_січня_2015 року

Головне управління ДФС у Чернівецькій області (далі – Головне управління), в особі начальника Головного управління – Сеничака Михайла Ярославовича

Чернівецька митниця ДФС (далі – митниця), в особі начальника митниці – Салагора Миколи Михайловича

Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Чернівецькій області (далі – Територіальне відділення), в особі Голови Ради Мисевича Ігоря Захаровича, з іншої сторони, разом (далі – Сторони), керуючись основними принципами ефективної взаємодії влади та громадськості, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення атмосфери довіри та партнерських відносин між платниками податків та органами державної влади, уклали цей тристоронній Меморандум про партнерство та співпрацю (далі Меморандум).

Метою підписання Меморандуму є спільне прагнення втілювати у життя ефективні форми співпраці для створення сприятливих умов розвитку підприємництва в Україні, забезпечувати контроль за дотриманням податкового та митного законодавства, запобігати правопорушенням у податковій та митній сферах.

З метою подальшої консолідації спільних дій та розширення партнерства Сторони домовились про таке:

1. Загальні положення

1.1. Справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів регулюється Конституцією України, Податковим та Митним кодексами України, чинним законодавством України та чинними міжнародними договорами і ґрунтується на засадах рівності та взаємної відповідальності держави і платників.

1.2. При організації адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів Головне управління та митниця керуються принципами верховенства права, забезпечують неупереджений підхід до суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов’язків щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

1.3. Предметом Меморандуму є співробітництво Сторін для захисту законних прав платників, контролю за додержанням податкового та митного законодавства, запобігання правопорушенням у цих сферах.

1.4. Сторони виходять з того, що дотримання чинного законодавства як платниками податків, так і органами Головного управління та митниці, удосконалення податкової та митної систем, створення прозорих умов господарювання - є  необхідними складовими для реалізації ефективної економічної та соціальної політики держави, а також подальшого просування України на світовий ринок.

1.5. Сторони погоджуються, що взаємна співпраця та спільні ініціативи для розвитку підприємництва орієнтовані на результат, який досягається шляхом використання необхідних механізмів моніторингу та оцінки податкового та митного законодавства з метою забезпечення прозорості.

2. Предмет Меморандуму

2.1. З метою практичного виконання цього Меморандуму Сторони домовилися про:

2.1.1. представництво Сторін у консультативно-дорадчих органах та їх регіональних структурах;

2.1.2. проведення спільної роботи з удосконалення податкового та митного законодавства, а також залучення представників Асоціації до здійснення громадської експертизи проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ДФС;

2.1.3. залучення представників Асоціації до підготовки роз’яснень положень чинного законодавства України у сфері справляння податків та митних платежів;

2.1.4. організацію і проведення спільних заходів з метою вирішення проблемних питань та забезпечення захисту законних прав та інтересів платників при здійсненні господарської діяльності;

2.1.5. сприяння зацікавленості платників у наданні пропозицій для удосконалення податкового та митного законодавства;

2.1.6. розробку системи зворотного зв’язку між Головним управлінням та митницею, Територіальним відділенням та платниками у податковій та митній сферах.

3. Зобов’язання Сторін

3.1. Сторони погодилися розглядати співробітництво як дієвий інструмент реалізації правових відносин між владою та платниками, створення сприятливого податкового клімату для розвитку підприємництва в Україні шляхом удосконалення та спрощення податкових та митних процедур, систематизації і стабілізації державної податкової та митної політики.

3.2. Сторони беруть на себе зобов’язання забезпечувати співпрацю з питань:

3.2.1. дотримання, удосконалення та спрощення податкових та митних процедур;

3.2.2. підвищення рівня прозорості ведення бізнесу;

3.2.3. здійснення спільних заходів у сфері правового регулювання питань державної податкової та митної політики, пов’язаних з підприємницькою діяльністю;

3.2.4. створення сприятливих умов суб’єктам господарювання для активної фінансово-господарської діяльності.

3.3. Сторони беруть на себе зобов’язання дотримуватися основних засад податкового законодавства, які ґрунтуються на принципах:

3.3.1. загальності оподаткування;

3.3.2. рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової і митної дискримінації;

3.3.3. невідворотності настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства;

3.3.4. презумпції правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону (законів) чи іншого нормативно-правового акта (актів) припускають неоднозначне трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів;

3.3.5. фіскальної достатності;

3.3.6. соціальної справедливості;

3.3.7. нейтральності оподаткування;

3.3.8. стабільності, рівномірності та зручності сплати податків та зборів;

3.3.9. єдиного підходу до встановлення податків, зборів та митних платежів.

4. Інформаційне забезпечення

4.1. Сторони обмінюються інформацією про хід реформування й удосконалення митної та податкової систем, сприяють розробленню та здійсненню заходів, спрямованих на збільшення надходжень до бюджету.

4.2. Головне управління та його територіальні органи, митниця надають Територіальному відділенню узагальнену інформацію про порушення податкового та митного законодавства, тенденції розвитку процесів, пов’язаних з оподаткуванням, дотриманням податкового та митного законодавства, яка відповідно до чинного законодавства України не є конфіденційною і не має законних підстав для обмеження у доступі.

4.3. Головне управління, його територіальні органи та митниця у законодавчо встановлений термін надають відповіді на запити керівних органів Асоціації.

4.4. Сторони зобов’язуються обмінюватися інформацією з відкритим доступом, розпорядниками якої вони є, систематично проводити двосторонні зустрічі, консультації і переговори, складати за їх підсумками протокольні рішення, що мають рекомендаційний характер.

4.5. Територіальне відділення здійснює збір та узагальнення інформації щодо неякісного виконання функцій представниками регіональних структур та забезпечують комунікативний зв’язок платників з відповідними органами Головного управління та митниці для усунення проблемних питань, що виникають.

4.6. Територіальне відділення надає керівництву Головного управління та митниці відповідні рекомендації щодо внесення змін у практичну діяльність територіальних органів Головного управління і митниці та до нормативно-правових актів, що належать до їх компетенції, інформацію про конкретні факти правопорушень з боку працівників Головного управління і митниці, з метою вжиття заходів відповідного реагування, а також висвітлюють результати спільної діяльності у засобах масової інформації.

5. Організація навчального процесу

5.1. Територіальне відділення узгоджує з Головним управлінням, його територіальними органами та митницею графіки та тематику проведення спільних семінарів, інших просвітницьких заходів з актуальних питань справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

5.2. Відповідно до планів спільних дій Сторони проводять різноманітні узгоджені заходи, спрямовані на підвищення культури сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, створення позитивного іміджу сумлінного платника, а також впровадження ідеології партнерства між Державною фіскальною службою  (далі – ДФС) та платниками.

6. Створення комісії

6.1. З метою забезпечення об'єктивності в роботі з платниками, створення реального механізму налагодження партнерських відносин між структурними та регіональними органами ДФС та платниками, участі громадськості у реформуванні системи справляння податків, зборів, інших обов’язкових платежів, Головне управління, митниця та Територіальне відділення створюють спільну комісію щодо розгляду проблемних (спірних) питань у сфері оподаткування, функціями якої є:

6.1.1. розгляд та аналіз конфліктних ситуацій, що виникли між платниками та структурними підрозділами Головного управління, митниці у процесі сплати та адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

6.1.2. дотримання презумпції правомірності та невинуватості, сприяння у вирішенні проблемних ситуацій виключно у правовому полі, не порушуючи прав платників податків;

6.1.3. у разі виявлення та доведення наявності неправомірних дій чи порушень норм чинного податкового та митного законодавства з боку посадових осіб структурних підрозділів Головного управління і митниці, вжиття заходів щодо усунення та недопущення у майбутньому таких проявів.

7. Створення додаткових органів

7.1. У процесі співробітництва Сторони відповідно до Меморандуму можуть, у разі необхідності, утворювати тимчасові робочі органи, надавати підтримку в проведенні спільних заходів (форумів, семінарів, «круглих» столів тощо) з питань, що належать до компетенції Сторін.

8. Прикінцеві положення

8.1. Цей Меморандум є передумовою і підставою для укладання (якщо Сторони визнають за необхідне) подальших договорів про спільну діяльність.

8.2. Сторони зобов’язуються підтримувати ділові контакти та вживати усіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх ділових зв’язків, всіляко сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей.

8.3. Дія Меморандуму триває до моменту, доки Сторони зацікавлені у продовженні співробітництва. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін.

8.4. Меморандум укладено у трьох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу: один примірник для Головного управління, другий – для Чернівецької митниці та третій – для Територіального відділення.

9. Підписи Сторін:

Начальник

Головного управління ДФС у Чернівецькій області

 

Начальник Чернівецької митниці ДФС

 

Голова Ради Територіального відділення ВГО «Асоціація платників податків»в Чернівецькій області

 ______________

Сеничак М. Я.

 

___________

Салагор М. М.

 

___________

Мисевич І. З.