Територіальні органи ДФС
у Чернівецькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Щодо сплати податків до бюджету при безоплатній передачі майна

19.01.2017

Щодо оподаткування податком на прибуток.

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ, об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу. Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Відповідно до п. 33 П(С)БО 7 «Основні засоби», унаслідок безоплатної передачі, об’єкт основних засобів вилучається з активів, тобто списується з балансу. Фінансовий результат від вибуття розраховується шляхом вирахування з доходу від вибуття їх залишкової вартості, непрямих податків та витрат, пов’язаних із таким вибуттям (п. 34 П(С)БО 7).

 

 

 

 Тобто під час безкоштовного передання об’єкта основних засобів «видаткова частина» складається з його залишкової вартості та суми ПДВ, нарахованих під час передання. Відповідно до підпунктів п.п. 5, 6 П(С)БО 16 «Витрати» витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками) за умови, якщо ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Відповідно до п.5 П(С)БО 15 «Дохід» «дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу».

Під час безоплатної передачі відбувається не збільшення, а навпаки — зменшення активів. Зменшення зобов’язань також не відбувається — адже така операція не передбачає отримання будь-яких коштів або активів взамін переданого об’єкта основних засобів, отже, будь-які розрахунки сторін не порушені. Таким чином, доходу під час безоплатного передання немає.

Безоплатне передання прирівнюється до продажу (реалізації). Так, відповідно до пп.14.1.202 ПКУ, «продаж (реалізація) товарів — будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів».

В разі, якщо річний дохід підприємства від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, або у разі не перевищення двадцяти мільйонів гривень і не прийняття рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), згідно п.138.1 ПКУ, у разі ліквідації або продажу об’єкта основних засобів або нематеріального активу:

• фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості такого об’єкта, розрахованої за бухгалтерськими правилами, тобто відповідно до П(С)БО;

• фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму його залишкової вартості, розрахованої за правилами податкового обліку (тобто як різниця між первісною вартістю та сумою амортизації, розрахованою відповідно до п. 138.3 ПКУ (пп. 14.1.9 ПКУ)).

Крім того, основні засоби в разі їх безоплатної передачі потрапляють під визначення товарів (пп. 14.1.244 ПКУ). Тому, передаючи їх неприбутковим організаціям із пп.1 і 2, пп. 133.1.1 ПКУ, які внесені до Реєстру неприбуткових, застосовується різниця, передбачена пп.140.5.9 ПКУ: фінрезультат до оподаткування збільшується на вартість майна, переданого протягом звітного року до неприбуткових установ та організацій, визначених у пп.пп. 1, 2 пп. 133.1.1 ПКУ, яка перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

 

 

 

Щодо оподаткування податком на додану вартість.

Податкові зобов’язання при безоплатному постачанні товарів/послуг в межах господарської діяльності нараховують відповідно до п. 185.1 ст. 185 ПКУ, а база оподаткування ПДВ визначається згідно з п.188.1 ст.188 ПКУ. Тобто, при безоплатному постачанні товарів/послуг база оподаткування ПДВ визначається на рівні не нижче ціни придбання товарів/послуг (для самостійно виготовлених товарів/послуг – не нижче звичайних цін), а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).

Згідно з п. 201.1 ст. 201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін.

Відповідно до пп. 197.1.16 п. 197.1 ст. 197 ПКУ звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з безоплатної передачі в державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об'єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень.

До списку