Територіальні органи ДФС
у Чернівецькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Щодо реєстрації юридичною особою-платником єдиного податку, платником ПДВ

07.10.2016

Питання:

Юридична особа, яка здійснює свою господарську діяльність шляхом виконання підрядних будівельних робіт та отримує дохід за рахунок бюджетних коштів,являється платником єдиного податку (група 3 ставка 5%). У 3 кварталі 2016 року юридична особа перевищила обсяг доходу, визначений для таких платників та подала заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування відповідно до порядку, встановленого ПКУ і з 01 жовтня перейшла на загальну систему оподаткування.

  1. В якому порядку юридична особа повинна зареєструватися платником ПДВ?
  2. Коли підприємство зобов’язане подати заяву для реєстрації платником ПДВ?
  3. З якої дати юридичну особу буде зареєстровано платником ПДВ?
  4. В якому порядку буде оподатковуватися сума надходження,

якщо кошти надійшли на розрахунковий рахунок до моменту  реєстрації платником ПДВ.

    Відповідь:

Пунктом 183.4 ст. 183 Кодексу передбачено, що у разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, у випадках, визначених главою 1 розділу XIV  Кодексу, за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу, реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом.

Пунктом 1.3 Розділу I Положення про реєстрацію платників ПДВ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 року №1130 (далі - Положення), визначено форму заяви про реєстрацію платників ПДВ.

Відповідно п.3.11 розділу III Положення, у разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника ПДВ контролюючий орган зобов'язаний протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу внести до Реєстру запис про реєстрацію такої особи як платника ПДВ:

з першого числа календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу, що відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, якщо перше число календарного місяця, з якого здійснюється перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви не настало;

з дня внесення запису до Реєстру у разі обов'язкової реєстрації особи як платника ПДВ або у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу, що відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, якщо перше число календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви настало.

Згідно Положення , перебіг строку у 3 робочих дні, установленого для реєстрації платника ПДВ, розпочинається з першого календарного дня, що настає за днем отримання контролюючим органом заяви про реєстрацію платника ПДВ. У разі якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

Отже, відповідно до п.3.12 розділу III  Положення, датою реєстрації особи платником ПДВ, яка вноситься до Реєстру, є дата, що відповідає даті, визначеній у пункті 3.11 розділу III Положення.

Що стосується Вашого запитання з приводу порядку оподаткування сум надходжень, якщо кошти надійшли на розрахунковий рахунок до моменту реєстрації платником ПДВ, то повідомляємо про наступне.

Пунктом 187.1 ст. 187 Кодексу визначено, що датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій,

що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

При цьому згідно з пп.14.1.266 п.14.1. ст. 14 ПКУ для цілей оподаткування згідно з розд. V Кодексу касовий метод - метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг).

Відповідно до п.201.8 ПКУ право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому статтею 183 Кодексу.

Враховуючи зазначене, якщо у платника ПДВ перша подія (відвантаження товарів,оформлення документа на постачання послуг або зарахування коштів від покупця) відбулася до його реєстрації платником ПДВ,а друга подія відбулася після такої реєстрації платника ПДВ, то податкове зобов’язання з ПДВ за такою операцією не нараховується, за умови, що такий платник згідно чинного законодавства не застосовує касовий метод визначення податкового зобов’язання.

Якщо ж платником ПДВ застосовується касовий метод визначення податкових зобов’язань, то у разі надходження за фактом оплати поставлених товарів/послуг після його реєстрації платником ПДВ, він зобов’язаний задекларувати податкові зобов’язання з ПДВ та погасити їх у встановленому законодавством порядку.

Водночас повідомляємо, що згідно п. 183.10 статті 183 Кодексу, будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ, і у випадках та в порядку, передбачених цією статтею, не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за не нарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

Позиція державної фіскальної служби України щодо виникнення податкових зобов’язань з ПДВ у платника податку, у разі коли перша подія (відвантаження товарів, оформлення документа на постачання послуг або зарахування коштів від покупця) відбулася до його реєстрації таким платником, викладена на загальнодоступному інформаційно – довідковому ресурсі «База знань» в підкатегорії 101.06.

До списку