Територіальні органи ДФС
у Чернівецькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Щодо віднесення установ та організацій до неприбуткових організацій

30.12.2015

Питання:

Підприємство включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій, рішенням ДПІ у м. Чернівцях від 20.03.2015 № 73, на підставі     ч. 2 пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 розділу ІІІ ПКУ та реєстраційної заяви за формою № 1 РН.

У зв’язку з внесенням змін до пп. 133.4.1-133.4.4 п. 133.4 ст. 133 ПКУ (Закон України від 17.07.2015 № 652-VIII), в частині встановлення нових вимог щодо віднесення установ та організацій до неприбуткових організацій, просимо надати роз’яснення, чи буде наше підприємство відноситись до неприбуткових установ та організацій і не буде платником податку на прибуток, якщо нами будуть здійснюватися відрахування засновнику.

Якщо підприємство буде платником податку на прибуток й має бути виключене з Реєстру неприбуткових установ та організацій, просимо дати роз’яснення:

-        які документи, звіти та в які терміни підприємство повинно здавати в ДПІ у м. Чернівцях з цього приводу;

-        які податкові звіти і в які терміни підприємству необхідно буде здавати у подальшому;

-        з якого періоду підприємство буде платником податку на прибуток.

 Відповідь:

З 1 січня 2015 року Законом України від 28.12.2014 №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» істотно змінені правила оподаткування податку на прибуток підприємств, передбачені розділом ІІІ Податкового кодексу України.

Зокрема, у новій редакції викладено статтю 133 ПКУ, якою визначено перелік суб’єктів господарювання, які є платниками податку на прибуток, а також перелік установ та організацій, які не є платниками податку. При цьому визначено, що установи та організації не є платниками податку на прибуток лише після їх внесення контролюючими органами до Реєстру неприбуткових організацій та установ (далі - Реєстр).

Крім того, Законом України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» (далі – Закон № 652-VIII), який набрав чинності 13 серпня 2015 року, конкретизовано умови діяльності неприбуткових установ та організацій.

Якщо наразі для віднесення організації чи установи до неприбуткових достатньо того, щоб їх основною метою діяльності не було отримання прибутку та вони були внесені до Реєстру неприбуткових установ й організацій, то після набрання чинності Законом № 652 перелік вимог значно збільшився.

Отже, відповідно до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 ПКУ, неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

  • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
  • установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
  • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (підпункт 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 ПКУ).

Неприбуткові підприємства, установи й організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 ПКУ, із набранням чинності Законом № 652, повинні подавати звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики, у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Строк звітування — до 1 червня наступного року. Отже, звіт за 2015 рік слід подати до 1 червня 2016 року.

У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених пунктом 133.4 статті 133 ПКУ, неприбуткова організація зобов’язана подати в строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, за період із початку року по останній день місяця, у якому вчинено таке порушення, і зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.

Основна вимога пункту 133.4 статті 133 ПКУ міститься в підпункті  133.4.2 пункту 133.4 статті 133 ПКУ щодо використання доходів (прибутків). Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються винятково для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Таким чином, якщо неприбуткова організація витратить дохід не на вищезазначені цілі — необхідно буде відзвітувати й нарахувати податок на прибуток, виходячи із суми операції нецільового використання коштів.

Окрім того, за порушення неприбуткова організація буде виключена контролюючим органом із Реєстру неприбуткових установ й організацій.

З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено порушення пункту 133.4 статті 133 ПКУ, до 31 грудня звітного року неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу квартальну фінансову й податкову звітність (із наростаючим підсумком) із податку на прибуток і сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду (підпункт 133.4.3 пункту 133.4 статті 133 ПКУ).

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову й податкову звітність і сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому абзацом 7 пункту 57.1 статті 57 ПКУ для неприбуткових організацій — платників податку на прибуток, — тобто за підсумками року, а не щокварталу та не сплачує авансових внесків.

Отже, неприбуткова установа, яка не дотрималася вимог пункту 133.4 статті 133 ПКУ, повинна:

1) не пізніше 20 числа місяця (якщо припадає на вихідний — наступного робочого дня), наступного за місяцем, у якому порушено вимоги неприбутковості, подати звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період від початку року по місяць порушення вимог і в ньому прописати суму прибутку, розраховану виходячи із суми нецільового використання доходу;

2) із наступного місяця після порушення щоквартально до кінця року подавати декларацію з податку на прибуток із розрахованою сумою податку на прибуток — на загальних підставах і сплачувати їх упродовж 40 днів по закінченні звітного кварталу;

3) із наступного року подавати декларацію з податку на прибуток за підсумками року та не сплачувати щомісячних авансових внесків.

До того ж установлення контролюючим органом факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, аніж передбачені установчими документами, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм Кодексу. Податкові зобов’язання, штрафні санкції та пеня нараховуються починаючи із першого числа місяця, у якому вчинено порушення (підпункт 133.4.4 пункт 133.4 стаття 133 ПКУ).

Згідно з пунктом 35 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», що не відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 цього ПКУ, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов'язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із нормами ПКУ та у цей же строк подати копії таких документів до контролюючого органу.

Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 ПКУ, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

У відповідності до пункту 53.3 статті 53 ПКУ, Ви можете оскаржити надану індивідуальну податкову консультацію до суду.

До списку